Digikameran väritasapaino veden alla

Itämeri ei ole erityisen suotuisa sukellusvalokuvaukselle. Vesi on sameaa, josta seuraa, että värit häviävät hyvin nopeasti syvyyden lisääntyessä ja lopulta on täysin pimeää. Vedessä on sakkaa, joka näkyy varsinkin salamalla otetuissa kuvissa.

Vaikka vesi olisi kirkasta, niin värien häviäminen on ongelma. Punaiset sävyt häviävät ja valo on lähinnä vihreää. Vaikka kuvattavissa eliöissä ja esineissä olisikin värejä, ei niitä saa kuviin esille. Sinänsä kamera on oikeassa siinä, että kohteet näkyvät vihreänä, mutta ihmissilmä on erittäin hyvä kompensoimaan värivirheitä, eikä kuva näytä siltä, miltä maisema veden alla näytti.

Värien korjaus

Perinteisessä vedenalaiskuvauksessa on käytetty punertavia suodattimia korjaamassa salaman valon väriä tai linssin edessä vahvistamassa punaisia värejä. Digikamerassa voidaan filtterin tilalla käyttää väritasapainon säätöä. Kuvan väritasapainoa voidaan muuttaa myös kuvankäsittelyssä, mutta digikameran sisäisen väritasapainokorjauksen käyttö tuottaa parempia kuvia.

Useissa digitaalikameroissa kennon pikseli tuottaa enemmän väri-informaatiota kuin lopulliseen talletettavaan kuvaan talletetaan. Esimerkiksi Canonin uudempien digikameroiden kennot tuottavat väri-informaation 12-bittisenä, kun se talletetaan jpeg-kuvaan vain 8 bitillä per värikomponentti.

Lisäksi kukin väripikseli on interpoloitu useasta kennon pikselistä. Kennon pikseli voi mitata valoisuutta vain yhdeltä värialueelta (punaiselta, siniseltä tai vihreältä) ja lopulliset pikselit lasketaan "lainaamalla" viereisiltä pikseleiltä väri. Käytetyt interpolointialgoritmit voivat olla mutkikkaita ja niihin voi olla sisäänrakennettuna myös väritasapainon korjaus.

Niinpä, jos väritasapainon muutos tehdäänkin kennolta tulevalla informaatiolla, saadaan lopullisessa kuvassa aikaan parempi tulos kuin kuvankäsittelyssä käsiteltäessä 8-bittisiä värejä. Toinen vaihtoehto on tallettaa kennolta tuleva RAW-informaatio ja käsitellä sitä kuvankäsittelyssä. Tämä on mahdollista monissa edistyneemmissä kameroissa, mutta vaatii enemmän työtä jälkeenpäin.

Digikameran värikorjaus

Digikamerat tarjoavat useita valmiita korjauksia eri valonlähteille. Sopivaa korjausta veden alle ei kuitenkaan tarjota. Tarvittava korjaus tuntuu muuttuvan syvyyden ja jopa kuvaussuunnan myötä. Pilvinen tai vihertävän loistelampun valon korjaava valinta on lähellä, mutta parhaimman tuloksen antaa kameran mittaama värikorjaus, jota usein kutsutaan 'custom white balance':ksi.

Digikameran mittaama värikorjaus on yleensä toimintona, jossa kamera ottaa kuvan ja säätää sen värien keskiarvon harmaaksi. Periaatteessa värikorjaus pitäisikin mitata kuvaamalla harmaakorttia. Käytännössä veden alla kameran käyttö on hankalaa jo ilman harmaakorttiakin, joten riittävä korjaus saadaan usein mittaamalla pelkkää vettä tai jotain sopivan harmaata kohdetta. Tällöin veden vihreys kompensoidaan riittävän hyvin. Jos kuvauksessa käytetään salamaa, pitää sen olla käytössä myös mittauksen aikana.

Kuten yllä jo mainittiin, värien siivilöityminen muuttuu syvyyden myötä ja jonkin verran myös valon tulosuunnan myötä. Siksi värikorjauksen mittaaminen pitää tehdä riittävän usein - käytännössä lähes joka kuvauskohteelle uudestaan.

Esimerkki

Seuraavat kuvat on otettu Park Victoryn hylyllä. Kylmän veden takia näkyvyys oli erittäin hyvä ja nämä kuvat on otettu ilman ulkoista salamaa jalustan avulla 1/3 sekunnin valotusajoilla (f:2.0). Kamerana Canon G2. Kuvia on pienennetty ja terävöitetty.


Kuva kameran automaattisella valkotasapainolla.


Edellinen kuvan väritasapainoa korjattu kuvankäsittelyssä. Huomattavaa on yläreunan vaalean kohdan puhkipalaminen


Kuva otettuna kameran valkotasapainon mittauksen jälkeen. Mittaus on tehty samalla kuvaussuunnalla. Ruosteen sävyt ovat kerralla oikeat.


Edellinen kuva, jonka levels-käyriä on vielä säädetty käyttämään koko dynamiikka.

Edelläesitettyä väritasapainon korjausta kannattaa käyttää myös muissa olosuhteissa, joissa valo on vähissä tai valon väri on voimakkaasti poikkeavaa päivänvalon tai hehkulampun väristä. Kuvien tummiin ja vaaleisiin kohtiin saadaan huomattavasti enemmän mukaan sävyjä.

Tästä aiheesta on myös erinomainen artikkeli wetpixel.com:ssa. Craig Jones kirjoittaa kokeiluistaan punaisen filtterin ja väritasapainon säädön avulla. Kirkkaissa vesissä otetut kuvat ovat vakuuttavia.


15.7.2003