Kuinka saan luotua digitaalisen valokuvan?
Mikä on digitaalikamera / digikamera?
Mikä on skanneri?

Päivitetty 22.11.2002

Digikuvan luominen

Avainsanat:

CCD
CMOS
digitaalinen valokuva
digivideo (DV)
kenno (sensor)
kuvanlukija (scanner)
photosite
skanneri (scanner)
still camera
videokamerat

Muita kysymyksiä:

Kuvan koodaaminen
Pikselimäärän vaikutus

Linkkejä:

Scantips
Digivideo.org (suomeksi)
Kennojen tekniikkaa

Ylläpito:

Digitaalisen valokuvan aikaansaamiseksi täytyy kuvattavan kohteen valoisuus ja värit muuttaa numeroarvoiksi. Todellisesta maailmasta otetun digitaalisen valokuvan voi joko ottaa suoraan digitaalikameralla tai ns. skannaamalla filmille otetusta kuvasta. Digitaalikamerasta käytetään lyhyempää ilmaisua digikamera.

Tämän sivuston digikameroilla tarkoitetaan tavallisia valokuvia ottavia kameroita, ei siis digitaalisia videokameroita. Digitaalisia videokameroita käsitellään tyhjentävästi Digivideo.org:n suomenkielisillä sivuilla, johon linkki ohdessa.

Digitaalikameran kenno

Digitaalikamera ei välttämättä eroa paljoakaan normaalista kamerasta. Digitaalikamerassa filmin tilalla on sähköinen kenno, joka mittaa linssin läpi näkyvästä kuvasta eri värien voimakkuudet. Kenno muodostuu suorakulmaisesti riveihin ja sarakkeisiin asetetuista antureista (photosite), jotka kukin mittaavat kohdalleen osuvan kuvapisteen. Usein näitä antureita nimitetään myös kennon pikseleiksi, vaikka sinänsä pikseli on pelkkä kuvatiedoston osanen.

Kenno voi olla tehty joko CCD (charge-coupled device) tai CMOS (complimentary metal-oxide semiconductor) tekniikalla. CCD on vanhempaa ja koetumpaa teknikkaa, CMOS näyttäisi antavan mahdollisuudet edullisiin suuriin kennoihin ja sitä kautta parempiin kuviin.

Digikameran ero digitaaliseen videokameraan ei ole kovin suuri. Still camera -käsitettä käytetäänkin englanninkielisenä terminä puhuttaessa tilanteen pysäyttävistä yhden kuvan kameroista.

Digitaalikameran näkyvimpiä eroja normaaliin filmikameraan on kameran nestekidenäyttö (LCD), josta kuvia voi katsoa heti kuvanoton jälken. Tällöin tuloksen näkee ainakin pienenä versiona heti eikä kuvaa tarvitse kehittää nähdäkseen kuvan.

Skanneri

Kuvanlukijassa paperikuvasta, negatiivista tai diasta (tai vaikkapa skannerin lasille asetetusta esineestä) mitataan piste pisteeltä värien voimakkuudet. Mittaamiseen käytetään yleensä viivamaista anturijonoa, joka liikkuu pitkin kuvaa ja lukee kuvan läpi.

Skannereita ei tässä FAQ:ssa ole paljon käsitelty, mutta linkki sitäkin parempaan englanninkieliseen Scantips-sivustoon on ohessa.

Kumpi parempi

Yleensä perinteisellä filmikameralla ja skannerilla saadaan enemmän kuvapisteitä lopulliseen digitaalikuvaan ja periaatteessa siis laadukkaampaa jälkeä. Lisäksi tällä hetkellä filmikameran ja skannerin yhdistelmä on halvempi kuin vastaavan tasoisen digitaalikameran. Varsinkin, jos tarkoitus on tulostaa erittäin suuria kuvia, niin harrastelijan budjetilla ei sopivaa kameraa saa.

Skannerilta kuva siirretään aina tietokoneelle – digitaalikameraltakin yleensä. Tietokoneessa kuvaa voidaan muokata, tulostaa tai esim. liittää julkaisuun. Uusimmissa kameroissa kuva voi olla myös niin valmis, että se voidaan suoraan tulostaa printterillä tai valokuvausliikkeissä – tällöin omaa tietokonetta ei tarvita.

Mutta filmi pitää ainakin kehittää skannausta varten ja digikameralla taas saadaan nopeammin kuva tietokoneelle. Kuvan esikatselu kamerassa on myös monille tärkeä ominaisuus. Valinta riippuu kuvaajan tarpeista.