Miten kuvan värit talletetaan numeerisesti?

Päivitetty 27.11.2008

Kuvan koodaaminen

Avainsanat:

CMYK
LAB
pikseli (pixel)
rasterikuva
RGB

Muita kysymyksiä:

Digitaalinen valokuva
Bitti, tavu, pikseli
Linkkiluettelo
Pikselimäärän vaikutus
Kuvatiedosto
Kuvien pakkaaminen

Linkkejä:

Väreistä ja niiden tallettamisesta

Ylläpito:

Digitaalinen kuva muodostuu kuva-alkioista (pikseleistä), joihin kunkin pisteen väri, valoisuus, läpinäkyvyys tai muut seikat on talletettu numeerisena. Yleensä digitaalikameroista puhuttaessa tarkoitetaan kuvaa, jossa pisteestä on lähinnä talletettu väri. Nämä pisteet muodostavat rivejä ja sarakkeita, jotka luovat näkyvän kuvan, kun pisteitä on tarpeeksi tiheästi.

Tässä FAQ:ssa tarkoitetaan digitaalisella (valo)kuvalla juuri tälläistä rasterikuvaa ja yleensä vielä oikeasta maailmasta otettua valokuvaa (ei siis tietokoneella 'piirrettyä' kuvaa).

Nykyisissä harrastelijakameroissa käytetään useimmiten ns. RGB -muotoa, jossa kunkin kuva-alkion väri kerrotaan punaisen, vihreän ja sinisen valon yhdistelmänä. Värin kirkkaus kerrotaan lukuarvona. Useimmiten käytössä on 24-bittinen RGB, jossa kukin lukuarvo esitetään kahdeksalla bitillä eli arvoilla 0–255. Suuremmalla bittimäärällä voidaan lisätä värien sävymääriä.

RGB:n lisäksi käytetään muitakin koodaustapoja, mm. CMYK ja LAB, mutta näistä löytyy parempia dokumentteja muualta.