Mikä on digitaalinen valokuva?

Päivitetty 22.6.2010

Digitaalinen valokuva

Avainsanat:

digi vastaan filmi
digitaalinen valokuva
filmi vastaan digi

Muita kysymyksiä:

Digikuvan luominen
Pikselimäärän vaikutus
Digi vastaan filmi
Kuvan koodaaminen
Kuvatiedosto

Ylläpito:

Digitaalinen valokuva eroaa filmillä otetusta valokuvasta lähinnä vain tallennustavaltaan. Filmikameran kuva on filmillä negatiivina, dialla tai vedostettuna paperikuvaksi. Digitaalikameran kuva on numeerisena tietona jollain muistilla.

Filmille otettu kuva voidaan muuttaa digitaaliseksi kuvaksi kuvanlukijan, skannerin avulla. Digitaalinen kuva voidaan vedostaa (tulostaa) paperille tai myös diaksi, vaikka jälkimmäinen onkin varsin kallista.

Valokuvan 'hyvyys' ei riipu tallennustavasta. Valokuvan 'hyvyyttä' voidaan mitata monella tavalla:

Näissä välineilläkin on merkityksensä, mutta sekä digitaalisella että filmikameralla voidaan kaikkiin näihin vaikuttaa yhtälailla.