Miten kuva talletetaan tiedostoon?

Päivitetty 28.11.2008

Kuvatiedosto

Avainsanat:

JPEG
kuvatiedosto

Muita kysymyksiä:

Bitti, tavu, pikseli
Kuvan koodaaminen
Kameran muistintarve
Kuvien pakkaaminen
Raw
Raw-käsittely

Ylläpito:

Digitaalinen kuva muodostuu pikseliriveistä ja sarakkeista. Kukin pikseli esitetään muutamalla numerolla, jotka kertovat pikselin värin. Periaatteessa siis kuva voidaan tallentaa tiedostoon kirjoittamalla alkuun vaikkapa kuvan koko ja sitten pikseleiden numerosarjat peräkkäin. Yksinkertaisimmat kuvantalletustavat toimivatkin näin.

Kuvantallennustapoja on kuitenkin monia muitakin. Ne yrittävät joko pakata kuvan pienempään tilaan tai mahdollistaa monenlaisien kuvatietojen tallentamisen samaan tiedostoon. Useimmiten tiedostot sisältävät alussa jonkin tunnisteen, jolla voidaan varmistaa että tiedosto on oikeaa tyyppiä. Sitten annetaan kuvan koko, värimäärä, pakkaustapa jne. Mahdollisia lisätietokenttiä ovat vaikkapa kameran kuvaustiedot, kuvanottohetki jne. Kuvatieto on sitten koodattua ja pakattua. Yleensä kuvatiedosto on ns. binääristä, eli sitä ei voi lukea tekstinä. Kukin tiedostoformaatti tarvitsee ohjelman, joka osaa sitä lukea.

Tiedostoformaatit ovat kuitekin samat eri tietokonelaitteistoille ja myös kamerat käyttävät samoja formaatteja kuvan tallentamiseen omaan muistiinsa. Yleisimmät digikameroiden yhteydessä käytetyt tiedostoformaatit ovat JPEG ja TIFF sekä kamerakohtaiset RAW-tiedostot.