Mitä hyötyä on käyttää ns. Raw-muotoista kuvantallennuksesta kamerassa?

Päivitetty 2.12.2008

Raw

Avainsanat:

DNG
pakkaaminen (compressing)
RAW

Muita kysymyksiä:

Kuvatiedosto
Kuvien pakkaaminen
Raw-käsittely

Linkkejä:

DNG (Adobe)
Miksi käyttää Raw-formaattia?
Petteri Sulonen Raw-formaatista.

Ylläpito:

Raw-muotoisella kuvantallennuksella tarkoitetaan sitä, että kamera tallentaa suoraan kameran kennolta saamansa informaation ilman, että siihen tehdään mitään käsittelyä tai häviöllistä pakkausta.

Raw-tallennusmuoto vie tyypillisesti enemmän tilaa kuin JPEG, mutta vähemmän kuin pakattukin TIFF. Raw-muoto on käytettävissä useissa harrasteilja- ja ammattitason digikameroissa.

Miksi käyttäisin Raw-kuvaa

Raw-muodon parhaat edut eivät ole pakkauksessa tai jotenkin tarkemmassa kuvassa, vaan siinä, että se säilyttää kuvan tiedot ehdottomasti parhaiten kuvankäsittelyohjelmalle asti. Kuvaa ei ole tällöin korjattu valkotasapainoltaan, kontrasteiltaan, terävöitetty eikä värejä ole vähennetty pakkausta varten.

Kun Raw-kuva ladataan tietokoneeseen kamerasta, niin tällöin voidaan tehdä kuvaan väriavaruuden ja valkotasapainon korjaukset ym. Näin voidaan kuvaa korjata rauhassa vasta kuvaustilanteen jälkeen.

Raw-muoto säilyttää myös enemmän hiukan enemmän säätövaraa värien tummassa ja vaaleassa päässä. Samoin värisävyjen määrä on suurempi, koska 8-bittisten värien sijaan voidaan käyttää 12- tai jopa 14-bittisiä värejä. Tällöin valoisuuden ja kontrastin säädöissä jää yksityiskohtia vielä korjauksen jälkeenkin.

Raw-muodon haittana on suurempi muistin kulutus JPEG-muotoon nähden, jonkin verran hitaampi muistikortille kirjoitus ja selkeästi hitaampi tietokoneeseen luku – Raw-muoto kun täytyy konvertoida johonkin tavallisempaan formaattiin. Raw-muodot ovat myös valmistajariippuvia, eivätkä kaikki kuvien selausohjelmat tue niitä.

Jos kuvaat vain tallentaaksesi hetkiä, etkä käsittele kuvia muuta kuin rajaamalla ja kääntämällä, et tarvitse Raw-tiedostomuotoa. Jos haluat käsitellä kuviasi, ja kamerasi tuottaa Raw-formaattia, kannattaa sitä kokeilla.

DNG

DNG on Adoben luoma uusi yhteinen Raw-formaatti. Sen ideana on, että kuvat voisi tallettaa Raw-muodossa, joka ei olisi riippuvainen kameravalmistajasta. Vain muutama kameravalmistaja tarjoaa tällä hetkellä suoraan kamerasta kuvia DNG-formaatissa, mutta Adobelta löytyy muunnos-ohjelma useimmille kameroille.