Mitä ovat bitti, tavu, kilotavu, megatavu, megapikseli?

Päivitetty 27.8.2008

Bitti, tavu, pikseli

Avainsanat:

bitti (bit)
gigatavu (gigabyte)
kilotavu (kilobyte)
megapikseli (megapixel)
megatavu (megabyte)
pikseli (pixel)
tavu (byte)

Muita kysymyksiä:

Kuvan koodaaminen
Resoluutio
Pikselimäärän vaikutus
Kuvatiedosto
Kuvien pakkaaminen

Ylläpito:

Bitti ja tavu mittaavat digitoidun tiedon määrää. Bitti on pienin mahdollinen yksikkö, joka vastaa yhtä 'on / ei ole' -tietoa. Bittiä voidaan käyttää myös numeroarvoina 0 ja 1. Bitin lyhenteenä käytetään pientä b-kirjainta.

Kun bittejä yhdistetään, voidaan laskea suurempiakin arvoja. 8 bittiä muodostaa tavun, jolla voidaan esittää numeroarvot 0–255. Tavua voidaan käyttää myös muunlaisen tiedon esittämiseen. Yleisesti tavuun talletetaan yksi kirjainmerkki tai yksi väri esitetään yleensä kolmella tavulla (ns. 24-bittinen väri)

Tavun lyhenteenä käytetään useimmiten isoa B-kirjainta (byte). Kilo on 1000, mega on miljoona, giga on tuhat miljoonaa. Tosin tietokoneiden yhteydessä usein kilo on 1024 ja mega 1024x1024, koska muisteja myös osoitetaan bitteinä ja nämä luvut syntyvät kahden monikertoina. Niinpä siis kilotavu (kB) on 1024 tavua (vajaa A4-arkki tekstiä).

Pikseli on kuvapiste. Megapikseli on siis miljoona kuvapistettä esim. digikameran kennossa. Yhden megapikselin 24-bittisten värien tallettamiseen pakkaamattomana kuluu kolme megatavua muistia.

Bittiä, tavua ja pikseliä käytetään mainosteksteissä ristiin rastiin. Kannattaa pyrkiä hiukan katsomaan mistä on kyse. Esimerkiksi muistikortista voidaan kertaa sekä kapasiteetti: vaikkapa 512 megatavua, kirjoitusnopeus: 5 megabittia sekunnissa, että esimerkiksi kertoa kortin tallettavan jopa 1000 kappaletta 5 megapikselin kuvia. Nämä seikat eivät kuitenkaan riipu mitenkään suoraan toisistaan.