Resoluutio, kuvan koko?

Päivitetty 27.11.2008

Resoluutio

Avainsanat:

DPI
kuvan koko
näyttöresoluutio
painoresoluutio
PPI
resoluutio (resolution)
tulostusresoluutio

Muita kysymyksiä:

Kuvan koodaaminen
Pikselimäärän vaikutus
Pikseleiden riittävyys
Vain 72 dpi?

Ylläpito:

Kuvan koolla voidaan yhteydestä riippuen tarkoittaa joko kuvapisteiden määrää kuvassa tai kuvan oikeita fyysisiä mittoja. Esim. kuvan koko kuvapisteinä voisi olla 1280 x 960 (= n. 1.2 megapikseliä). Samaisen kuvan koko tulostettuna paperilla voisi olla n. 10x8 cm.

Resoluutiosta (erottuvuudesta) puhuttaessa tarkoitetaan kuinka paljon kuvapisteitä esitetään tietyllä pituusmitalla. Usein käytettyjä lyhenteitä ovat PPI: pikseleitä tuumalla, DPI: pisteitä tuumalla tai LPI: linjoja tuumalla (vastaavia yksiköitä on myös senttimetrille).

Valitettavan usein kuvan tai kennon kokoa nimitetään resoluutioksi. Tarkkaan ottaen kuitenkin digitaalisella kuvalla ei ole resoluutiota niin kauan, kun se on vain tiedosto.

Tulostusresoluutio

Resoluutio siis sitoo kuvan fyysiset mitat kuvan kuvapisteiden määrään. Resoluutiolla mitataan useimmiten tulosteen laatua. Esim. yllä olevassa esimerkissä resoluutio on n. 120 kuva-alkiota senttimetrillä, likimain 300 pikseliä tuumalla (PPI).

Tulostimissa käytetään vain rajattua määrää musteita (3–8), jolloin tarvitaan useita (20–250) mustepisteitä yhden todellisen väripisteen muodostamiseksi. Tulostimien tarkkuus ilmoitetaan pisteinä tuumalle (DPI), mutta tällä tarkoitetaankin mustepisteiden määrää. Todellinen pikselitarkkuus on huonompi.

Mustesuihkutulostimelle voidaan esimerkiksi kertoa resoluutioksi 2400 DPI:tä, mutta todellinen kuvan pikseliresoluutio on esimerkiksi 300 PPI:tä. Koska tulostamiseen käytettyjä tekniikkoja on useita, ei näille luvuille ole suoraa riippuvuuskaavaa.

Kun digitaalinen kuva on tietokoneen näytöllä, ei yleensä puhuta resoluutiosta vaan näkyvistä kuvapisteiden määrästä. Näytöilläkin sinänsä on resoluutio (yleensä 70–100 PPI), mutta sitä voi yleensä muuttaa. Jos kuvankäsittelyohjelmasi antaa kuvalle jonkun resoluution ei sillä yleensä ole merkitystä näytöllä, vaan sitä ehkä käytetään mitoitettaessa tulostusta ohjelmasta.

Kannattaa lukea myös oheiset linkit pikseleiden riittävyydestä ja vaikutuksesta.

Resoluutio painotöissä

Painotekniikassa resoluutio on varsin merkitsevä käsite. Painokoneiden tarkkuus on varsin kiinteä ja sen vaikutus kuvanlaatuun huomattava. Painotöiden keskeinen asia on myös tulostettavissa olevien värien määrä ja värialue.

Painojen resoluutio usein kuvataan linjatiheydellä (LPI). Työn tilajalle tämä kertoo kuvan karkeudesta. Korkealuokkaiset kuvat ovat yleensä yli 150 linjaa tuumalla, sanomalehtikuvat jopa vain 50-70 LPI.

Painotöihin toimitettavien kuvien pitäisi olla halutulla kuvankoolla PPI-tarkkuudeltaan noin kaksi kertaa linjatiheys. Siis jos halutaan aikakausilehtiartikkeliin (130 LPI) 10 senttiä leveä kuva, niin tulee laskea, että leveys on 4 tuumaa, ja resoluutioksi tarvitaan 260 pikseliä tuumalle, eli on toimitettava vähintään 1040 pikseliä leveä kuva.

Useat painot ja lehdet haluavatkin 300 PPI:n kuvia. On kuitenkin huomattava, että tämä ei ole pelkästään kuvaan kuvankäsittelyssä asetettava arvo, vaan on todellakin varmistettava, että pikselit riittävät haluttuun kuvankokoon.