Mikä on salaman synkronointiaika?
Mikä on High speed -salama

Päivitetty 30.11.2008

Synkronointiaika

Avainsanat:

FP -salama
high speed -salama
salama (flash)
synkronointiaika

Muita kysymyksiä:

Ulkoinen salama
Digijärjestelmän LCD

Ylläpito:

Järjestelmäkameroiden verhosuljin toteuttaa lyhyet suljinajat siten, että suljinverho ei aukea kokonaan, vaan kapea rako kulkee kennon yli. Kerralla välähtävän salamavalon olisi kuitenkin valaistava koko kenno kerralla. Tätä varten järjestelmäkameroissa kerrotaan lyhin suljinaika, jolla suljinverho avautuu kokonaan. Aikaa kutsutaan synkronointiajaksi.

Usein kamerat joko estävät kuvaamisen lyhyemmällä ajalla tai korjaavat automaattivalotuksella ajan vähintään synkronointiajaksi. Jos ympäröivä valo on liian kirkasta, niin kuva ylivalottuu.

Jos synkronointiajasta tulee ongelmia käytettäessä salamaa täytesalamana kirkkaassa valossa, voidaan apuna käyttää harmaasuodatinta objektiivin edessä. Tällöin valon määrää voidaan vähentää suuremman aukon aikaansaamiseksi.

High Speed -salama

Jotkut järjestelmärungot tukevat myös niin sanottua High Speed -salamatilaa, jota kutsutaan joskus myös FP-tilaksi. Tällöin salama ei välähdäkään kerralla, vaan synkronointiajan pituisena pulssijonona. Tällöin kameralla voidaan kuvata lyhyemmälläkin suljinajalla ja koko kenno valaistuu. Tämä kuvaustila ei helpota nopeiden ilmiöiden kuvausta hämärässä, päinvastoin - salaman väläys ei ole tässä tilassa lyhyt, vaan kestää aina synkronointiajan verran.

High Speed -tila on tarkoitettu erityisesti täytesalamaan siinä tilanteessa, että kirkkaassa valossa salaman kanssa kuvattaessa suljinajasta tulisi synkronointiaikaa lyhyempi. Salaman välähdyksen kokonaisteho pienenee sitä enemmän, mitä lyhyemmällä ajalla kuvataan. Tila löytyykin yleensä vain TTL-mittausta tukevista salamalaitteista, jotta kokonaisvalotus saadaan oikeaksi. Näin täytesalamalla voidaan käyttää suurempia aukkoja lyhyen syväterävyyden aikaansaamiseksi.