Mitä tarkoittaa valotuksen pistemittaus?
Mitä ovat kameran valotuksen mittaustilat?

Päivitetty 27.11.2008

Pistemittaus

Avainsanat:

evaluative metering
keskustapainoitteinen valotusmittaus (center weighted exposure metering)
matrix metering
pistemittaus (spot metering)
valotuksen pistemittaus

Muita kysymyksiä:

Valotuksen säätö
Histogramminäyttö

Linkkejä:

Eri mittaustilojen käytöstä
Pikselin artikkeli valotuksesta

Ylläpito:

Kameran valotusmittari voi mitata valotuksen eri tavoin kuva-alalta. Yleensä valotus mitataan esim. koko kuva-alalta keskiarvona (average area metering) tai jotenkin automaattisesti painottaen (evaluative metering). Pistemittauksessa (spot metering) valotus mitataan tietystä kohdasta kuvaa, useimmiten tähtäyksen keskeltä. Myös usein käytetty mittaustila on kuvan keskialaa painottava keskiarvomittaus (center weighted metering).

Eri mittaustapojen valinta riippuus siitä, minkälainen kuvattava kohde on. Jos halutaan, että koko kuvan valoisuus vaikuttaa valotukseen, niin koko kuva-alaa käyttävät mittaustavat ovat sopivia. Keskialuetta painottava mittaus on taas hyvä kun kohteet ovat kuvan keskialalla, ja taustan ei haluta vaikuttavan niin paljon kuvan valotukseen.

Pistemittauksen käyttökohteita

Pistemittausta kannattaa käyttää, kun kuvassa on voimakkaasti eri kirkkauksisia alueita ja halutaan, että valotus on kohdallaan juuri pääkohteen kohdalla. Esimerkiksi tausta on valoisa taivas, mutta kohteena olevat ihmiskasvot halutaan näkyvän sopivasti valaistuna. Tällöin kameran asetetaan pistemittaustilaan, kohdistetaan etsimessä oleva mittauspiste kohteeseen, painetaan laukaisin puoliväliin (tai lukitaan valotus muuten), rajataan haluttu kuva ja laukaistaan.

Pistemittaus on myös välttämätön, jos käytät valotuksen käsisäätöjä. Pistemittauksella voit käyttää kameraa valotusmittarina kohdistamalla mittauksen haluamaasi paikkaan ja katsomalla kamerasta, miten paljon kameran mittari arvioi valotuksen heittävän optimaalisesta.

Joissakin kameroissa voi myös valita etsimestä pisteen, jossa mittaus tehdään ja mahdollisesti jopa eri pisteen, kuin mitä etäisyysmittaus käyttää. Yleensä nämä ovat hyödyllisiä kuvattaessa jalustalla esim. studiossa. Keskipisteen käyttö ja valotuksen lukitseminen ennen kuvan rajausta on nopein tapaa käsivaralta kuvattaessa.

Matriisimittaus

Lähes kaikissa uusimmissa kameroissa käytetään niin sanottua älykästä matriisimittausta (evaluative metering, AI metering jne). Niissä perusideana on mitata valotusta koko kuva-alalta ja pyrkiä analysoimaan mittauksista haluttu valotus.

Esimerkiksi kamera voi arvata, että jos kuvan yläpuolisko on varsin kirkas ja alapuolisko melko pimeä, niin kyseessä voisi olla tumman maiseman ja kirkkaan taivaan kuvaus. Lisäksi yksi piste taivaalla voisi olla vielä erityisen kirkas: aurinko. Tällöin kameran älykkyys voisi säätää valotuksen siten, että taivas on vielä valotuksen rajoissa, mutta auringon mukaan ei yritetä valotusta asettaa.

Useimmat älykkäät mittaustavat perustuvat eräänlaiseen tyypillisten kuvien arkistoon. Näille kuville on määritelty "oikea valotus", ja sitten mitattu kameran mittareilla kukin kuva tallentaen mittaus kameran "tietokantaan". Kun kamera sitten mittaa kuvattavaa kohdetta, se vertaa tulosta tietokantaansa. Jos vastaava valotusjakauma löytyy, se käyttää sille määriteltyä valotuksen korjausta.

Älykkäät mittaustavat toimivat periaatteessa hyvinkin 95 prosentissa tavallisista kuvauskohteista. Valitettavasti poikkeukselliset valaisuolosuhteet ovat yleensä niitä näyttävimpiäkin, ja näissä tilanteissa automatiikka helposti lipsuu.