Miten säädän käsin kamerani valotusaikaa ja aukkoa?
Mitä ovat aika- ja aukkoautomatiikka (Tv, Av)?

Päivitetty 27.11.2008

Valotuksen säätö

Avainsanat:

aika-automatiikka (shutter priority, Tv)
aukko (aperture)
aukkoautomatiikka (Av, aperture priority)
automaattinen valotuksen asetus (AE, auto exposure)
f-luku (f-number)
suljinaika (shutter speed)
syvaterävyys
valotuksen käsisäätö (M-tila, manual exposure)
valotuksen lukitus (AE lock)
valotusaika (shutter speed)
valovoima (lens speed, lens aperture)

Muita kysymyksiä:

Automaattiset kuvaustilat
Automaattivalotuksen korjaus
Histogramminäyttö
Pistemittaus
Kuvaus hämärässä
ISO-herkkyys
Syväterävyys
Valovoima

Linkkejä:

Vantaan aikuislukion valokuvauskurssi
Pikselin artikkeli valotuksesta
Valotuksen ja suljinajan arviolaskin

Ylläpito:

Valotusajan (shutter speed) ja aukon (aperture) säätäminen on keskeistä valokuvaukselle. Nämä toimivat digitaalikameroissa samoin kuin filmivalokuvauksessa. Hyvistä valokuvauskirjoista tai valokuvaukseen yleisesti keskittyneistä www-sivustoista löydät näistä parhaiten lisätietoa.

Valotusaika

Valotusaika määrää, kuinka pitkän ajan kameran kennolle pääsee valoa. Lyhyellä valotusajalla valoa tulee kennolle vähemmän eikä kuva ylivalotu kirkkaassa auringonvalossa. Nopealla ajalla ei liikkuvan kohteen liike näy epäterävyytenä eikä kameran liike tai tärähdys vaikuta kuvaan. Kameroiden valotusajat ovat lyhimmillään 1/1000 – 1/8000 sekuntia.

Pidemmällä valotusajalla valoa kertyy enemmän ja saat kuvattua hämärämmässäkin. Hitaalla valotusajalla kohde ei saa liikkua ja kameran olisi hyvä olla jalustalla, ettei käsien tärinäkään vaikuttaisi. Periaatteessa valotusaika voi olla vaikka tunteja, mutta digipokkareissa pisimmät kameran asettamat ajat ovat 1 sekunnin ja 1 minuutin välillä.

Aukko

Aukkoarvo vaikuttaa nimensä mukaisesti kameran objektiivissä olevaan reikään, jonkä läpi valo kulkee. Reiän kokoa voi säätää, pienemmällä aukolla valoa tulee vähemmän, suuremmalla enemmän.

Aukko esitetään ns. f-luvulla. Luku ilmaisee polttovälin suhteen käytettyyn aukon läpimittaan ja se merkitään usein tyyliin f:2.8 tai f/2.8. Pienempi luku merkitsee siis suurempaa aukkoa. Tyypillinen digipokkarin aukkoväli on 2.0–8.0. Digijärjestelmäkameroiden optiikoiden f-luvut ylettyvät yleensä arvoihin 22–32.

Aukko vaikuttaa myös ns. syväterävyyteen, pienemmällä aukolla on kuva terävämpi pitemmälltä matkalta, suurella aukolla kohdistusetäisyyden edessä ja takana olevat kohteet sumentuvat. Kuluttajadigitaalikamerassa käytetty kennon koko ja sitä kautta polttoväli on vain niin pieni, että kameran syväterävyysalue on varsin suuri suurillakin aukoilla.

Automaattivalotus

Kamerat osaavat mitata ja asettaa valotuksen säädön automaattisesti (automatic exposure, AE). Valotus voi olla täysiautomaattista, jolloin kamera valitsee mieleisensä aukon ja ajan.

Aika-automatiikalla (Tv, Shutter priority) säädetään käsin valotusaika ja kamera valitsee sopivan aukon valaistuksen perusteella. Tätä käytät, kun haluat erikseen määrätä esim. nopean ajan, jotta liike pysähtyisi.

Aukko-automatiikalla (Av, Aperiture priority) säädetään käsin aukko ja kamera valitsee sopivan valotusajan valaistuksen perusteella. Tätä käytät erityisesti, kun haluat hallita syvyysterävyyttä.

Valotuksen lukituksella (AE lock) tarkoitetaan sitä, että kameran annetaan mitata sopiva valotus halutusta kohdasta. Tämä asetetaan käytettäväksi seuravaan kuvaan, vaikka kuva otettaisiin hiukan eri suuntaankin. Tällöin saadaan valotettua haluttu kohde oikein, vaikka se olisi kuvan reuna-alueillakin.

Jos haluat lukita valotuksen usean kuvan ajaksi, niin mittaa sopiva valotus ja aseta se kiinteäksi valotuksen käsisäädöllä.

Valotuksen asetus käsin

Käsisäätöisellä valotuksella (M-tila) säädät sekä ajan että aukon itse. Tämä on käyttökelpoinen tilanteissa, joissa kameran automatiikka ei todennäköisesti tuota oikeaa arvoa - esimerkiksi voimakkaassa vastavalossa, tai jos kuvasta halutaan tietty pieni kohta valottuvan oikein. Tarpeeksi pimeässä automatiikka ei edes yritä hakea tarpeeksi pitkää valotusaikaa, vaan se on kokeiltava käsin.

Kameroissa on valotusmittari, joka näyttää onko sen mittauksen mukaan valoa liikaa vai liian vähän Tätä voi käyttää apuna kun haetaan sopivaa aukko-aika yhdistelmää. Mittaustavaksi voi usein valita joko yhdestä pisteestä mittauksen tai koko kuva-alan mittauksen.

Vaikka valotuksen voi asettaa käsin, ei se silti tuo tyhjästä lisää valoa. Digitaalikamera ei ole mikään valonvahvistin. Se ei kykene ottamaan hämärässä kuvia sen paremmin kuin normaali kamerakaan (jollei jopa huonommin, johtuen pienistä linsseistä yms.). On ihan normaalia, että sisätiloissa joudutaan käyttämään kohtuullisen pitkiä valotusaikoja (1/20–1/60) ilman salamaa. Ilman jalustaa tälläisillä valotusajoilla kuvattaessa on kameran tärähtämisen vaara suuri ja liikkuvat kohteet kuvautuvat epäselvinä.

Ohessa on linkki laskimeen, joka osaa arvioida tarvittavia valotusaikoja annetun aukon ja ISO-herkkyyden perusteella eri valaistusolosuhteissa. Laskimella voi myös laskea kohteen liikkumista eri suljinajoilla.