Mitä ovat kamerani automaattiset kuvaustilat?

Päivitetty 27.11.2007

Automaattiset kuvaustilat

Avainsanat:

kuvaustila (shooting mode)
maisemakuvaustila (landscape mode)
muotokuvaustila (portrait mode)
scene exposure
urheilukuvaustila (sport mode)

Muita kysymyksiä:

Valotuksen säätö
Panoraamakuvat
Sarjakuvaus
Makrokuvaus
Videokuva
Salama pitkillä valotusajoilla
Kameran kauko-ohjaus
Kasvojen tunnistus
Kameran salama

Ylläpito:

Kuluttajakäyttöön tarkoitetussa digikamerassa käytetään useimmiten automaattista valotuksen ja etäisyyden mittausta. Automaattitilassa kamera yrittää saada kuvan mahdollisimman hyvin valotettua kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Se pyrkii mittaaman kuvan keskimääräisen valon määrän, tarkentamaan kameran hyvin pääkohteeseen ja valitsemaan sopivan tuntuisen aukko- ja aikayhdistelmän.

Kuitenkin kuvasta voi saada paremman, jos asetukset valitaan tilanteen mukaan. Käsisäädöillä sopivien asetusten valitseminen vaatii kokemusta, joten kameroissa on usein joitakin esiasetuksia yleisiin tilanteisiin. Kameravalmistajat kutsuvat näitä eri nimillä, mm Canon: shooting mode, programmed modes, Olympus: scene, Sony ja Nikon: scene exposure modes jne.

Maisemakuvaustila olettaa, että kuvataan kauas ulottuvaa näkymää ulkona. Valoa riittää, eikä kuvassa ole nopeasti liikkuvia kohteita. Tällöin kamera asettaa pienen aukon, hitaamman valotusajan ja tarkentaa kauas etäisyyteen. Kuvasta tulee tarkka läheltä ja kaukaa. Tulos korostuu käyttämällä kameran zoomin laajakulma-asentoa

Muotokuvaustila olettaa, että kuvataan yhtä tai muutamaa henkilöä, eikä taustalla ole merkitystä. Tällöin asetetaan kameraan suuri aukko, joka sumentaa taustaa. Efekti korostuu, jos käytetään kameran zoomin teleasentoa ja kuvataan hiukan kauempaa. Muotokuvaustilaan voi liittyä myös kasvontunnistuksen käyttö tarkennuksessa.

Edellisen kahden yhdistelmässä (Landscape portrait) oletetaan kuvattavan etualalla ihmisiä maisemaa vasten. Erona maisemakuvaustilaan on se, että tarkennetaan etualan kohteisiin. Tausta voi olla hiukan sumeampi.

Urheilukuvaustila olettaa, että kuvassa on nopeasti liikkuvia kohteita. Tällöin pyritään lyhentämään valotusaikaa mahdollisimman nopeaksi, jotta kohteissa ei olisi liike-epäterävyyttä. Tarkennus voi pyrkiä jatkuvasti seuraamaan liikkuvia kohteita.

Erilaisia valaistusolosuhteita (ilta, meri, lumi, sisätilat yms.) varten voi olla valmiita ohjelmia. Näissä voidaan säätää valotuksen korjausta, jos esim. lumi aiheuttaisi alivalotusta, tai valon värilämpötilaa vaikkapa auringonlaskussa. Samoin kohteen taustalta tulevaa valoa voidaan pyrkiä huomioimaan ns. 'back light'-moodissa.

Kameroissa on useita erikoistiloja myös salama-, panoraama-, sarja-, tai videokuvien ottoon. Näistä enemmän oheisissa linkeissä.