Mikä on kamerani yökuvaustila?
Voinko käyttää kamerani salamaa pitkillä valotusajoilla?

Päivitetty 14.1.2004

Salama pitkillä valotusajoilla

Avainsanat:

ensimmäisen verhon salama (first curtain flash)
salama pitkillä valotusajoilla
slow sync
toisen verhon salama (second curtain flash)
yökuvaustila (night mode)

Muita kysymyksiä:

Ulkoinen salama
Kameran salama

Ylläpito:

Useissa digikameroissa on ns. yökuvaustila (night mode, night scene, slow sync). Tässä tilassa käytetään salamavaloa valaisemaan kuvauksen kohde, mutta kuvaa valotetaan pitkällä valotusajalla, jotta myös taustaa näkyisi.

Joissakin kameroissa on myös moodi, jossa käytetään lyhyempää valotusaikaa ja mahdollisimman suurta aukkoa. Tätä kutsutaan useimmiten urheilutilaksi, mutta mahdollisesti myös hämäräkuvaustilaksi.

Mitä yökuvaustila tekee?

Yökuvaustilassa kamera asettaa riittävän pitkän valotusajan, jotta liikkumaton tausta valottuisi kuvaan mukaan. Kuitenkin joko tämän valotuksen alussa tai lopussa kamera väläyttää myös salamavaloa. Tämä valo valaisee lähellä olevat kohteet ja myös 'pysäyttää' niiden liikkeen.

Sen mukaan, välähtääkö salama valotuksen alussa vai lopussa, puhutaan myös ns. ensimmäisen tai toisen verhon salamasta. Tämä vaikuttaa siihen miten mahdolliset liike-epäterävyydet tai 'vauhtiviivat' näkyvät. Jos salama välähtää vasta lopussa, niin liike näkyy pääkohteen 'takana', ikään kuin oikeina vauhtiviivoina. Jos salama välähtää alussa, niin pääkohde näyttää liikkuvan taaksepäin.

Yökuvausasetus tekee kuvista yleensä miellyttävämpiä eikä salaman valo tunnu niin kirkkaalta. Jos kamerassa on valotusajan käsisäätömahdollisuus, niin saman asian saa aikaan pakottamalla kameran käyttämään salamaa ja säätämällä käsin pitkähkön valotusajan.

Yökuvausasetus ei pysty tuomaan lisää valoa kuvaan millään ihmetempuilla (poislukien jotkut kamerat, jotka käyttävät infrapunavalaisua apuna). Pitkä valotusaika aiheuttaa helposti kuvan taustan tärähtämisen. Tässä tilassa olisikin hyvä käyttää jalustaa tai muuta tukea.