Mitä on suoratulostus?

Päivitetty 5.3.2006

Suoratulostus

Avainsanat:

DPOF
PictBridge
suoratulostus (direct printing)
tulostus

Muita kysymyksiä:

Kuvien tulostus
Kuvien siirto tietokoneeseen

Ylläpito:

Suoratulostukseksi kutsutaan mahdollisuutta liittää kamera tai muistiväline suoraan valokuvatulostimeen. Tällöin voidaan tuottaa paperikuvia ilman erillistä tietokonetta.

Kortti tulostimeen

Suoraviivaisin suoratulostuksen muoto on kytkeä kameran muistikortti suoraan tulostimen muistikorttipaikkaan. Tällöin tulostimessa on yleensä pieni näyttö, josta kortilla olevia kuvia voi selata ja pyytää tulostettavaksi. Kuvan koon voi valita ja usein myös säätää kehyksiä, värejä yms.

Tulostus kamerasta

Kamerassa itsessään on näyttö ja mahdollisuudet ohjata eri asioita sen ohjelmiston kautta. Niinpä yksinkertaisellekin tulostimelle voidaan lähettää kuvia tulostettavaksi suoraan kamerasta.

Jotta erilaiset kamerat ja tulostimet osaisivat toimia yhteen, on luotu joitakin standardeja suoratulostukseen. Yleisin näistä on ns. PictBridge, jopa on CIPA:n, kameravalmistajien yhteenliittymän määrittelemä tapa välittää kuvia tulostimelle. Jos kamera sanoo osaavansa PictBridge-suoratulostuksen, niin siitä voi melko varmasti tulostaa kuvia PictBridge-tulostimella.

Liitäntä kameran ja tulostimen välillä tehdään USB-kaapelilla. Jotkut valmistajat tarjoavat myös suoraan tulostimessa olevaa telakkaa kameralle, mutta nämä ovat tietenkin kameramallikohtaisia. Tulostin toimii ikään kuin tietokoneen korvikkeena. Toiminnan ohjaus tehdään kuitenkin kameran päästä, toisin kuin siirrettäessä kuvia tietokoneelle.

Yleensä PictBridgen avulla voi tulostaa yksittäisiä kuvia, valittuja kuvaryhmiä tai myös useita kuvia samalle arkille. Joskus kameroissa on mahdollista myös rajata tulostettavaa kuvaa. Tarkemmat ohjeet löydät kamerasi ohjekirjasta.

Kuvien valinta kamerassa

Suoratulostus on mahdollista myös valokuvausliikkeiden avulla. Yksinkertaisimmillaan tämäkin onnistuu antamalla liikkeeseen kameran muistikortti, ja tämän sisältämät kuvat tulostetaan paperille.

Toinen laajalle levinnyt standardi DPOF (Direct Printing Order Format) liittyy tähän toimintaan. Sen idea on, että käyttäjä voi kamerassaan valita kortilta tulostettavat kuvat ja liittää tilaukseen myös tietoa käytettävistä papereista yms. Periaatteessa siis vastaavia tietoja kuin suoratulostuksessa, mutta nämä siirtyvät muistikortin mukana.

DPOF:n tuki liikkeessä kannattaa varmistaa etukäteen. DPOF:ää voi käyttää myös tulostettaessa kortilta suoraan omalla kirjoittimella tai jopa erilaisissa kuvaesityksissä.