Mikä on salaman ohjeluku?

Päivitetty 15.1.2004

Salaman ohjeluku

Avainsanat:

ohjeluku (guide number)
salama (flash)

Muita kysymyksiä:

Kameran salama
Ulkoinen salama

Linkkejä:

Toomas Tamm:n salama-FAQ

Ylläpito:

Salaman ohjeluku kertoo salaman maksimitehon.

Luvun saamiseksi mitataan etäisyys, jolla salama vielä valaisee riittävästi oikean valotuksen aikaansaamiseksi käytettäessä ISO 100 herkkyyttä. Tästä etäisyydestä saadaan ohjeluku laskemalla seuraavasti:

 ohjeluku = etäisyys/m * käytetty aukko

Ohjeluvun käyttö

Ohjeluvun avulla voidaan laskea salaman likimääräinen kantama metreinä. Jaettaessa ohjeluku käytetyllä aukolla saadaan salaman kantama ISO 100:lla. Jos herkkyyttä muutetaan, niin laskentakaava on:

 etäisyys = sqrt(herkkyys / ISO 100) 
       * ohjeluku / aukko

Sqrt = neliöjuuri: ISO 200 1.4-kertaistaa salaman kantomatkan, ISO 400 kaksinkertaistaa, ISO 800 2.8-kertaistaa jne. Esimerkkinä käytetään salamaa, jonka ohjeluku on 42, aukkona on f:2.8 ja käytetään ISO 400 -herkkyyttä:

 etäisyys = sqrt(400/100) * 42 / 2.8
      = 2 * 42 / 2.8 
      = 30

Ohjeellinen ohjeluku

Ohjeluku voi olla laskettu metreillä tai jaloilla (feet, ft, 30 cm). Useimmiten sisäisen salaman ohjeluvut metreillä laskettuna ovat 8–12 ja ulkoisen 20–50. Jos luvut ovat selkeästi näitä isommat, niin kannattaa tarkistaa, olisivatko ne laskettu jalkoja käyttäen.

Jos salamassa on zoom – optiikkaa, joka keskittää valoa, kun kameran polttoväli muuttuu – niin ohjeluku muuttuu eri zoom:n asennoilla. Usein ns. nimellinen ohjeluku on ilmoitettu zoomin telepäässä, jossa se on isoimmillaan. Tarkat ohjeluluvun arvot löydät salaman manuaalista.

Ohjelukua voivat muuttaa myös muut salaman asetukset. Esimerkiksi, jos salamassa käytetään tavallista nopeampaa latautumista tai ns. High Speed -toimintoa, niin salaman ohjeluku yleensä laskee.

Ohjeluku on useimmiten todellakin maksimiarvo etäisyydelle. Salamavalo heikkenee kuvankeskikohdasta ulospäin ja valon kulkeutumiseen kohteeseen vaikuttaa myös heijastavat seinäpinnat yms. Toisaalta, jos ohjelukua käytetään asetettaessa valotus käsin salamakuvaa varten, niin selkeästi lähempänä olevat kohteet ylivalottuvat.