Mikä on loittorengas?

Päivitetty 14.1.2004

Loittorengas

Avainsanat:

loittorengas
makrokuvaus (macro)

Muita kysymyksiä:

Makrokuvaus
Makro-objektiivit

Linkkejä:

Loittorenkaat (Matti Valve)

Ylläpito:

Loittorenkaita (tai loittoputkia) käytetään makrokuvauksessa lyhentämään objektiivin lähintä tarkennusetäisyyttä.

Kun kuvattava kohde tuodaan lähemmäksi linssiä (objektiivia), niin siitä syntyvä kuva muodostuu aina vain etäämmälle linssin taakse. Objektiiveilla on rajallinen mitta. Etäisyydellä kameran kuvatasoon on maksimimitta ja tämä yleensä rajaa objektiivin lyhimmän tarkennusetäisyyden.

Loittorengas asetetaan objektiivin ja kameran väliin. Se on periaatteessa pelkkä putki, joka mahdollistaa pitemmän välin linssitason ja kuvatason väliin. Tällöin varsinaista kohdetta voidaan tuoda lähemmäksi ja saadaan suurempi kuva siitä. Samaa on tehty jopa WC-paperirullan putkilla.

Tietylle objektiivikiinnitykselle tehdyt loittorenkaat on usein varustettu kamerajärjestelmän sähköisillä liitännöillä, jolloin objektiivin toimintoja voidaan yhä käyttää.