Mikä on makro-objektiivi?
Mikä on objektiivin kuvaussuhde?

Päivitetty 11.6.2004

Makro-objektiivit

Avainsanat:

kuvaussuhde
makrokuvaus (macro)
suurennossuhde

Muita kysymyksiä:

Makrokuvaus
Loittorengas

Linkkejä:

Makrokuvaus (Matti Valve)
Optiikan perusteita

Ylläpito:

Makro-objektiivit mahdollistavat tarkentamisen mahdollisimman lähelle. Kun kuvattava kohde tuodaan lähemmäksi linssiä (objektiivia), niin siitä syntyvä kuva muodostuu aina vain etäämmälle linssin taakse. Objektiiveilla on rajallinen mitta. Etäisyydellä kameran kuvatasoon on maksimimitta ja tämä yleensä rajaa objektiivin lyhimmän tarkennusetäisyyden.

Makro-objektiivit on rakennettu niin, että etäisyys kuvatasoon voidaan kasvattaa suureksi. Useimmat makroobjektiivit kykenevät tarkentamaan myös kauas, mutta on olemassa vain lähikuvaukseen tarkoitettujakin objektiiveja. Useimmiten todellisina makroina pidetään vähintään 1:1-kuvaussuhteeseen kykeneviä objektiiveja.

Makro-objektiivin sijaan voi käyttää loittorenkaita tai lähilinssejä. Lähikuvaukseen suunnitellulla objektiivilla saa useimmiten kuitenkin parhaat tulokset.

Kuvaussuhde

Makro-objektiivin kykyä tarkentaa lähelle kuvataan useimmiten kuvaussuhteen avulla. Joskus termiä kutsutaan myös suurennossuhteeksi. Se kertoo kuinka suureksi kuvattava kohde voidaan kuvata kameran kennolle. Kuvaussuhde annetaan yleensä lukujen suhteena, esimerkiksi 1:2, 1:1 tai 3:1. Kuvaussuhde ei riipu mitenkään kennon rajauskertoimesta, polttovälistä tms.

Esimerkiksi 2:1 tarkoittaa, että kun kuvataan makro-objektiivilla lähimmällä tarkennusetäisyydellä, niin 1 cm kokoinen kohde suurentuu kennolle 2 cm kokoisena kuvana. 1:2 taas olisi vastaavasti pienentynyt 0.5 cm kokoiseksi. Miten isona kohde näkyy digitaalisessa kuvassa riippuu sitten kennon koosta sekä pikselimäärästä.

Makro-objektiiveille annetaan lyhin tarkennusetäisyys ja se useimmiten ilmoitetaan mitattuna kennon tasosta. Sitä voi yleensä myös arvioida kaavalla:

F×(2 + M + 1/M)

Jossa:
F = polttoväli
M = kuvaussuhde

1:1 kuvaussuhteella lähin tarkennusetäisyys on siis periaatteessa neljä kertaa polttoväli kennon tasosta mitattuna. Todellinen tilanne voi kuitenkin vaihdella objektiivin rakenteesta riippuen.

Minkälaisia makro-objektiivit ovat?

Hyvin tavallisia makroja ovat 50, 100 ja 200 mm kiinteät objektiivit, jotka pääsevät 1:1 -kuvaussuhteeseen. Valikoima ulottuu kyllä makrozoomeista jopa 10:1 -kuvaussuhteen erikoismakroihin.

Makroille tyypillistä on jossakin määrin suurempi koko. Toinen tyypillinen piirre on hitaahko automaattinen tarkennus. Tämä on ymmärrettävää, sillä tarkennusalue kasvaa makroissa melkoisesti ja syvätarkkuusalue on erittäin lyhyt. Useimmiten lähikuvauksessa makroja käytetäänkin käsitarkennuksella. Normaalia kuvausta varten objektiivissa voi olla kytkin, joka rajaa automaattitarkennuksen haun vain normaaleille etäisyyksille.

Yleisesti makro-objektiivien kuvanlaatua pidetään tavallista parempana. Niissä optiikkaan on jouduttu kiinnittämään huomiota ja siksi ne ovat teräviä ja vääristymät ovat pieniä myös normaalikäytössä. Tämä tietenkin heijastuu myös objektiivien hintoihin.