Mistä löytyy valokuvauskursseja?

Valokuvauksen opettelu onnistuu yksinkin, mutta asioita omaksuu helpommin, kun joku näyttää edellä, ja seuraa kuinka homma sujuu. Hyvistä kirjoista on apua, mutta ne eivät osaa kommentoida tuloksiasi. Valokuvaus on taideaine, johon opastetaan monissa paikoissa.

Minkälaiselle kurssille

Valokuvauksen opettelussa on ehkä kolme tasoa:

  1. Kameratekniikka
  2. Kuvaustekniikka
  3. Sisällön luominen

Nämä tasot mielestäni kerrostuvat toistensa päälle. Kun kameraa on oppinut käyttämään perustasolla, on aika alkaa katsomaan syntyneitä kuvia ja tekniikoita, joilla kuvasta saadaan näyttävä. Ja kun kuvan laatu on kunnossa, niin sisältöön pitää alkaa panostaa. Ja taas uudenlaisen sisällön luominen voi vaatia taas kamera- ja kuvaustekniikan oppimista. Kaikilla tasoilla oppii lisää ajan kuluessa, mutta ilman edellisen perusteita ei seuraavaa tasoa hallitse.

Niinpä siis aloittelijana kannattaa osallistua ihan peruskurssille, jossa katsotaan miten kameraa käytetään ja miten kuvat saadaan tietokoneelle ja paperille.

Kun kamera pysyy kädessä, on hyvä vaihe osallistua kurssille, jossa käydään läpi valotuksen perusteita, salaman käyttöä, syväterävyyden hallintaa, värien ja sommittelun perusteita. Myös kuvankäsittelyn perusteet voivat olla digikuvaajalle hyödyllisiä.

Toisen tason kurssien vaatimustason kasvaessa keskitytään erikoisosaamiseen, kuten studiovalaisuun, luontokuvauksen järjestämiseen, katukuvauksen tekniikoihin, vaativaan kuvankäsittelyyn, filmin kehittämiseen ja vedostamiseen ja niin edelleen.

Kun osaat tuottaa haluamanlaisesi kuvan, on aika tutustua vaikeimpaan osaan, luovuuteen ja kameran hyväksikäyttöön siinä. Tällöin ehkä merkittävin asia on kuvanlukemisen opettelu.

Jotta omia kuvia osaisi arvioida ja suunnitella uusia kuvia, on nähtävä ne tekijät, jotka osallistuvat kuvan vaikuttavuuteen, näyttävyyteen, dokumentoivuuteen jne. Tätä yleensä opetellaan katsomalla hyvien kuvaajien hyviä kuvia ja arvioimalla toisten sekä omia kuvia. Oman näkemyksen syntyminen vaatii vaikutteita, yhdistelyä ja omaa ideointia näiden varaan.

Tämän viimeisen tason kurssitarjonta vaihtelee. Osa yhdistyy edellisen tason kanssa, esimerkiksi henkilö- tai glamourkuvauksen kurssit, joissa käydään läpi paljon myös valaistuksen asioita. Monet taidehistorian ja taidevalokuvauksen kurssit sisältävät paljon tämän tason asioita. Usein myös erilaiset työpajat sisältävät kuvanarviointia kurssilaisten otoksista.

Kansalaisopistot

Edullisia ja usein varsin hyödyllisiä kursseja löydät kansalais- ja työväenopistoista. Tasoja on aivan aloittelijoista pitkälle vietyihin erikoiskursseihin. Opetus voi kestää koko lukukauden tai olla lyhyempi intensiivikurssi. Myös kuvankäsittelyä opetetaan monissa opistoissa.

Opistojen ilmoittautuminen on useimmiten alkusyksystä ja joulun jälkeen. Löydät niiden kurssitarjontaa verkosta ja monin paikoin paikallisen opiston esite jaetaan joka kotiin.

Kameraseurat

Kameraseuroilla on usein kurssitarjontaa. Riippuen seuran toiminnan laajuudesta kurssitus voi olla pelkkää kuvien katselua ja kommentointa tai laajamittaista koulutusta. Yleisten kameraseurojen lisäksi yhdistyksiä voi toimia opiskelijaympyröissä ja jopa suurempien yritysten sisällä. Kannattaa tutustua paikallisen seuran toimintaan, jos sieltä löytyisi jotain itseä kiinnostavaa.

Kameraseurojen liitolla ja Luonnonvalokuvaajat Ry:llä on joitakin suuria koulutustapahtumia vuosittain. Näistä löydät tietoa heidän verkkosivuiltaan.

Kaupallinen tarjonta

Valokuvauksen harrastajalle ei varsinaisesti kaupallista tarjontaa ole kovin paljon. Joitakin kursseja on, mutta ne on usein suunnattu ammatilliseen toimintaan yrityksille ja yrittäjille. Ei liene mitään estettä osallistua näihin kursseihin, mutta hinnoittelu voi olla harrastajalle korkeahko. Eräs suurinpia kurssien järjestäjä on helsinkiläinen PrePress Studio

Eräänlaisena poikkeuksena edelliseen on Luovan Valokuvauksen Työpajan kurssit. Ne on suunnattu aktiiviharrastajalle ja keskittyvät usein johonkin erikoisosaamiseen. Hinnoittelu on korkeampaa kuin kansanopistoissa, mutta opettajat ovat ammattilaisia ja kurssien taso korkea.

Ammatillinen koulutus

Valokuvaajien ammatillista koulutusta järjestävät ainakin seuraavat tahot:

Taideteollinen korkeakoulu
Lahden Muotoiluinstituutti
Turun taideakatemia
Svenska Konsthögskolan i Nykarleby
Visuaaliviestinnän instituutti

ja lyhyempiä jatkokursseja myös ammattivalokuvaajien omat liitot. Myös jotkut kansanopistot ja vastaavat järjestävät ainakin valmistelevan tasoisia kursseja valokuvauksen alalta.